Tillgänglighet

Själva slottet är otillgängligt för rörelsehindrade p g a många och höga trappor. Det samma gäller för barnvagnar. Rullstolsanpassad toalett, samt toalett med skötbord finns i Grindstugan vid Jan Karlsgårdens parkering.