Lästips

Här finns tips på litteratur för dig som vill veta mer om Kastelholms slott:

  • Kastelholms slott av Piotr Palamarz (2003), utgiven av Museibyrån
  • Kastelholms slott och dess borgherrar av Reinhold Hausen (1934)
  • En genomgång av litteraturen finns i Kastelholms slott av Ronnie Carlsson (1993), sid. 30–41.
  • I boken Kastelholm. Kungligt slott (1990) ger Ann-Gerd Steinby en populärhistorisk skildring av slottet under främst den del av 1500- och 1600-talet då Vasadynastin härskade.
  • Om slottets tidigare historia går att läsa i Lena Törnbloms historiska avhandling Kastelholm, en nycket till Sverige. Ett slottsläns politiska och militära betydelse åren 1470–1523. (1996).
  • Populärarkeologisk till sin karaktär är Helmut Bergold och Vilhelm Öhnegårds lilla häfte Fynden berättar, utgiven av Ålands kulturhistoriska museum 1983. Här får man veta lite om de fynd som påträffats under årens grävningar.

Annorlunda till sin läggning är de tre tegelstensstora rapporter som Museibyråns Kastelholmskontor givit ut 1988–1991. Här redovisas arkeologiskt primärmaterial i form av grävningsrapporter från tidsperioden 1884–1989. Rapporterna är:

  • Kastelholms slott. Arkeologiska undersökningar 1982 och 1983; KS 1–KS 14. Tegeltaksanalys. Museibyrån, Kastelholm 1988:1.
  • Kastelholms slott. Arkeologiska undersökningar 1984; KS 15–KS 29. Keramikstudier. Museibyrån, Kastelholm 1989:1.
  • Kastelholms slott. Arkeologiska undersökningar 1985–1989; KS 30–KS 52. Bibliografi. Myntaammanställning. Osteologiska analys. 14C-analys. Museibyrån, Kstelholm 1991:1.