postimage-70

Hyra lokal

Vill du hyra lokal i slottet? Borgstugan går att hyra för privata ändamål. Där ryms ca 40 pers vid sittande bord. Hyran är 890 euro exklusive moms/tillfälle. Kontakta verksamhetsledaren 0457 3900 000 för närmare information.