Självstyrelsedagen 9.6.2019

Ålands självstyrelsedag 9 juni firar vi med fri entré till Kastelholms slott och fängelsemuseet Vita Björn.

Kastelholmsnejdens byalag arrangerar självstyrelsefirande på Jan Karlsgården kl. 14 med sång och musik och tal. Välkomna!