Tillgänglighet

Tillgänglighet

Själva slottet är tyvärr mycket otillgängligt för rörelsehindrade p g a många och höga trappor. Det samma gäller för barnvagnar. Toaletterna vid slottets kassa är handikappanpassade. Toalett med skötbord finns i Grindstugan vid Jan Karlsgårdens parkering.